ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Education

  • Ophthalmology : Khon Kaen University 1993

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888