ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

  • Ophthalmology : Khon Kaen University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888