ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai, Chinese


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education

  • Internal Medicine : Siriraj Hospital, Mahidol University
  • Fellow of the American College of Chest Physicians : American College of Chest Physicians 2006

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888