ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ

Specialties : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

Fellowships

  • Spine surgery : Queens Medical Center, Nottingham
  • Sport Medicine and Knee Reconstruction : Insall Scott Kelly Institute, Beth Israel Hospital, New York

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888