ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย