ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย