ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อินทร นะที

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai

การศึกษา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888