ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อาชวาจิณ อินทร์จันทร์

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888