ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย