ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา -

การศึกษา

2561ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย