ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาตรี, จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
Retina & Vitreous, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2553ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย