ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาตรี, จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
Retina & Vitreous, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2553ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888