ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สารนาถ ออรพินท์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888