ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สาธิษฐ์ มะโนปัญญา

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2557, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888