ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมยศ ชัยธีระสุเวท

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai

การศึกษา

2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2539, ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888