ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา English, Thai, Chinese

การศึกษา

2547ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2528ศัลยแพทย์ตกแต่ง, The Showa University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
2522ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย