ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, Chinese

การศึกษา

2547ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2528ศัลยแพทย์ตกแต่ง, The Showa University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
2522ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888