ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2549จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย