ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2532จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888