ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย