ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา -

การศึกษา

2562เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย