ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ยศวีร์ โชติช่วง

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888