ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ภาษา -

การศึกษา