ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2525Art and Scince of Surgery, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2511ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888