ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2525Art and Scince of Surgery, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2511ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย