ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888