ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ประภัสร์ กรรณ์เจียก

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2546เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา ประเทศไทย
2539เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา ประเทศไทย
2533ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888