ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

ชำนาญพิเศษ :

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2533ประสาทศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2531ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2530ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888