ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นฤบดี เวชกิจ

ชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2547วิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888