ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, แพทยสภา ประเทศไทย
2523กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2511จุลชีววิทยา, Albert Einstein Medical Center ,Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา
2510กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
2503ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888