ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551Vitreoretinal Surgery, ประเทศออสเตรเลีย
2546Vitreoretinal, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2545ปริญญาตรี, จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888