ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย