ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย