ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888