ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย