ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นครินทร์ อินมุตโต

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป 

Sub Specialty : รังสีร่วมรักษาของลำตัว

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • General Radiology : Chiang Mai University
  • Body Interventional Radiology : Ramathibodi Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888