ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นครินทร์ อินมุตโต

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • General Radiology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Body Interventional Radiology : Ramathibodi Hospital 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888