ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

Specialty : -

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Surgery : Chiang Mai University 1900
  • Thoracic Surgery : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888