ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888