ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

Specialties : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Thoracic Surgery : Chiang Mai University 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888