ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Cardiology : Center Chest Institute of Thailand

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888