ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowships

  • Cardiology : Center Chest Institute of Thailand 1900
  • Interventional Cardiology : Green Lane Hospital, Auckland University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888