ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888