ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนยศ มูลละ

Specialty : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Sub Specialty : -

Languages : Thai, English


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Physical Medicine and Rehabilitation : Chiang Mai University 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888