ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Orthopaedic surgery : Mahidol University 2008

THU

16 ส.ค.

FRI

17 ส.ค.

SAT

18 ส.ค.

SUN

19 ส.ค.

MON

20 ส.ค.

TUE

21 ส.ค.

WED

22 ส.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888