ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Gastroenterology : Prince of Songkla University 2016

FRI

22 มิ.ย.

SAT

23 มิ.ย.

SUN

24 มิ.ย.

MON

25 มิ.ย.

TUE

26 มิ.ย.

WED

27 มิ.ย.

THU

28 มิ.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888