ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Residents

  • Pediatrics : Yale University 1900
  • Microbiology : Albert Einstein Medical Center 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888