ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888