ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Ophthalmology : Chiang Mai University 2002

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888