ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชานนท์ ช่างรัตนกร

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Chinese

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Emergency Medicine : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888