ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จิรศักดิ์ ปลื้มปัญญา

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

  • thoracic Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888