ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาโท แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai Unversity 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888