ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai


ปริญญาโท แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai Unversity 2001

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888