ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จักรวาล ฮั่นตระกูล

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

  • Interventional Cardiology : Ramathibodi Hospital
  • Cardiology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888