ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาโท แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 2010
  • Cardiology : Chiang Mai University 2012

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888