ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Anesthesiology : Chiang Mai University
  • Cardiovascular and Thoracic Anesthesia : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888