ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Surgery : Chiang Mai University
  • Plastic Surgery : Chiang Mai University 1995

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888