ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Plastic Surgery : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888