ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Diagnostic Radiology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Advanced Diagnostic Body Imaging : Chulalongkorn University 2015

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888