ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Diagnostic Radiology : Chiang Mai University
  • Advanced Diagnostic Body Imaging : Chulalongkorn University 2017

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888