ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ

Specialties : วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางทันตแพทย์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888