ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. กึกก้อง เทพมังกร

Specialty : ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888